Adwokat Marta Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 605 358 321

Adwokat Szymon Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 795 117 574

Prawo spadkowe

Kancelaria Adwokacka w Jastrzębiu Zdroju oferuje Państwu profesjonalne doradztwo, a także jeżeli mają Państwo takie życzenie – również reprezentację w sprawach sądowych z zakresu szeroko rozumianego prawa spadkowego.

Przepisy dotyczące tej gałęzi prawa znajdziecie Państwo w księdze czwartej Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Już krótka lektura treści art. 922 i n. kc, wskazuje jak wiele problemów może rodzić się na tle tychże regulacji. Polski ustawodawca przewidział dwa reżimy powołania do spadku, a mianowicie dziedziczenie ustawowe jak również dziedziczenie na podstawie testamentu w wyniku rozrządzenia dokonanego przez spadkodawcę (testatora). Każdy z ww. sposobów dziedziczenia ma inne przełożenie na sytuację majątkową spadkobierców. Pamiętajmy również, że spadek to nie tylko aktywa bowiem jego nierozważne przyjęcie może wiązać się również z odpowiedzialnością za długi spadkowe. Prowadzone przeze mnie sprawy z zakresu prawa spadkowego dostarczyły mi wielu cennych doświadczeń którymi chciałbym się z Państwem podzielić.

Kancelaria adwokacka w Jastrzębiu-Zdroju oferuje Państwu prowadzenie m.in.

-spraw o stwierdzenie nabycia spadku (nabycie spadku wprost, nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku),

-spraw o stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego,

-spraw o zachowek

-spraw o podział majątku spadkowego (dział spadku),

-spraw o uznanie spadkobiercy za niegodnego,

-spraw o wyłączenie małżonka od dziedziczenia,

-spraw których przedmiotem jest uznanie sporządzonego testamentu za nieważny,

-spraw o zobowiązanie do wykonania zapisu,

-spraw o zobowiązanie do wykonania polecenia,

-spraw o zapłatę przeciwko spadkobiercy.