Adwokat Marta Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 605 358 321

Adwokat Szymon Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 795 117 574

Prawo rodzinne

Kancelaria Adwokacka w Jastrzębiu-Zdroju oferuje Państwu doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Kwestie związane z tą tematyką zostały uregulowane w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy [dalej kro].

Problematyka prawa rodzinnego dotyka przede wszystkim instytucji małżeństwa oraz wynikających z tego stosunku następstw. Mam tutaj na myśli przede wszystkim kwestie związane z samym zawarciem małżeństwa, jak również powstanie pomiędzy małżonkami tzw. wspólności ustawowej, czyli majątku wspólnego. Powstanie wspólności pociąga za sobą określone przez prawo skutki wobec osób trzecich jak chodzi o zaciąganie zobowiązań czy też odpowiedzialność za ich nieregulowanie, a także kwestię samego wykonywania zarządu majątkiem wspólnym. Oczywiście kwestie te mogą zostać uregulowane pomiędzy małżonkami w sposób odrębny poprzez tzw. umowny ustrój majątkowy. Tym samym wspólność ustawową można rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Rozdzielność majątkowa może zostać z ważnych powodów ustanowiona również przez sąd. Wreszcie kro reguluje skutki związane z ustaniem stosunku małżeństwa bądź ustaleniem jego nieważności czy nieistnienia.

Prawo rodzinne dotyka również problematyki związanej z pochodzeniem dziecka, jego wychowaniem w zgodzie z jego dobrem, kontaktów rodziców z dzieckiem, sprawowania nad dzieckiem władzy rodzicielskiej, zarządu jego ewentualnym majątkiem, dostarczaniem środków utrzymania, itd.

Oprócz powyższego w kodeksie znajdziemy również regulacje dotyczące obowiązku alimentacyjnego pomiędzy krewnymi, zaspokajania potrzeb rodziny, przysposobienia, opieki czy też kurateli.

Adwokat z Jastrzębia-Zdroju oferuje doradztwo i reprezentację w sprawach, m.in:

-o rozwód

-o separację

-o ustalenie nieistnienia małżeństwa

-o unieważnienie małżeństwa

-o podział majątku wspólnego małżonków

-o alimenty

-o kontakty z dzieckiem

-o zaspokajanie potrzeb rodziny

-dot. władzy rodzicielskiej

-dot. pochodzenia dziecka

-o ustalenie macierzyństwa

-o zaprzeczenie macierzyństwa

-o ustalenie ojcostwa

-o uznanie ojcostwa przed sądem opiekuńczym

-o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

-o zaprzeczenie ojcostwa

-o zezwolenie przez sąd na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

-o przysposobienie

-dot. opieki i kurateli

-dot. ustrojów majątkowych małżeńskich

-dot. wspólności ustawowej – majątku wspólnego małżonków

-o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd

-o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

-dot. zezwolenia sądu na dokonanie czynności bez zgody drugiego małżonka

-dot. pozbawienia drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym

-dot. odpowiedzialności małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich

i wiele innych.