Adwokat Marta Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 605 358 321

Adwokat Szymon Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 795 117 574

Windykacja należności

Adwokat w Jastrzębiu-Zdroju oferuje Państwu pomoc w odzyskaniu należności.

Procedowanie zwykle rozpoczynamy od skierowania do drugiej strony sporządzonego w sposób profesjonalny i popartego argumentacją prawniczą – wezwania do zapłaty. W niektórych przypadkach już takie działanie powoduje, że druga strona odczuwając perspektywę procesu sądowego i ewentualnego poniesienia kosztów w tym zakresie, wyraża chęć zapłaty lub przynajmniej podejmuje rozmowy celem podpisania ugody obejmującej propozycję wywiązania się z zobowiązania.

Jeżeli powyższe działania nie dają efektu, istnieje również możliwość sporządzenia przez kancelarię tzw. zawezwania do próby ugodowej. Instytucja ta została uregulowana w art. 184 i n. Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Jak wynika z powołanych przepisów procedura ta ma już miejsce przed sądem rejonowym, a zatem często – z uwagi na zaangażowanie wymiaru sprawiedliwości, działania te odnoszą lepsze efekty, a co również istotne – przerywają one bieg przedawnienia Państwa roszczeń.

Wreszcie jeżeli próba polubownego rozstrzygnięcia sporu nie przynosi rezultatu lub też wezwania pozostają bez reakcji drugiej strony, kancelaria przygotuje, skompletuje i wystosuje właściwy pozew w Państwa imieniu, natomiast adwokat Szymon Dubel podejmie się reprezentacji Państwa interesów przed sądem powszechnym.

Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia należy zwrócić się o nadanie takiemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, co pozwoli na uzyskanie tytułu wykonawczego, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Kancelaria reprezentuje Państwa interesy również na tym etapie procedowania dbając o to aby cały proces trwał możliwie jak najkrócej i aby potwierdzone prawomocnym orzeczeniem należności, za pośrednictwem organów egzekucyjnych, trafiły w Państwa ręce.

Kancelaria prawna w Jastrzębiu-Zdroju oferuje Państwu, m.in.

-sporządzanie i kierowanie wezwań do zapłaty,

-reprezentację w toku negocjacji ugodowych,

-sporządzanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej i reprezentację w postępowaniu,

-sporządzanie pozwów o zapłatę oraz reprezentację w postępowaniu,

-sporządzanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym,

-sporządzanie wniosków egzekucyjnych,

-reprezentację na etapie postępowania egzekucyjnego przed organami egzekucyjnymi.