Adwokat Marta Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 605 358 321

Adwokat Szymon Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 795 117 574

Naruszenie pamięci o zmarłym i niektóre cywilnoprawne konsekwencje takiego zachowania

Przesłane przez

Za nami 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych. Całymi rodzinami odwiedzaliśmy groby naszych bliskich, gdzie celem upamiętnienia zmarłych zapalaliśmy znicze i składaliśmy wiązanki kwiatowe. Wcześniej część z nas udała się na cmentarz celem posprzątania grobów. W niniejszym artykule pokrótce omówię prawne możliwości reakcji na sytuacje w których miejsce pochówku lub pamięć o zmarłym zostały zbezczeszczone. […]

Czytaj dalej »

Co tak naprawdę oznacza Wydziedziczenie?

Przesłane przez

Często słyszymy, że rodzice, niezadowoleni z zachowania swych dzieci, żartobliwie (a czasem i na poważnie) zwracają się do swoich pociech, że ich wydziedziczą. Zastanawiam się jednak czy są oni tak do końca świadomi prawnego znaczenia tego terminu? W niniejszym artykule odpowiem na pytanie jakie skutki prawne pociąga za sobą wydziedziczenie. Powszechnie przyjęło się, że wydziedziczenie […]

Czytaj dalej »

Formy dokonywania czynności prawnych: nowelizacja

Przesłane przez

Kodeks Cywilny przewiduje szereg form dokonywania czynności prawnych. Od 8 września 2016 r. pojawiła się również nowa forma, nieznana dotąd ustawie cywilnej, a to forma dokumentowa. W niniejszym artykule postaram się pokrótce omówić tę problematykę. Dotychczas Kodeks Cywilny znał następujące formy dokonywania czynności prawnych: ustna, dorozumiana (dokonana per facta concludentia), pisemna oraz jej kwalifikowane wersje: […]

Czytaj dalej »

Sądowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Przesłane przez

Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom niezależnie od władzy rodzicielskiej. Jeżeli jednak pomiędzy rodzicami istnieje konflikt kwestia kontaktów z małoletnim zazwyczaj musi znaleźć swój finał w sądzie opiekuńczym. Prawo do kontaktów z dzieckiem to nie tylko uprawnienie rodziców ale również ich obowiązek. Kontakty z małoletnim obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, […]

Czytaj dalej »

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa: koniec z pieniactwem?

Przesłane przez

Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Zauważyłem jednak, że często instytucja zawiadomienia o przestępstwie bywa nadużywana przez obywateli dla osiągnięcia własnych celów. W jaki sposób, jako osoby pomówione, możemy bronić się przed takim bezprawnym zachowaniem? Zgodnie z art. 304 Kodeksu postępowania karnego, Każdy, […]

Czytaj dalej »

Władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem

Przesłane przez

Wykonywanie władzy rodzicielskiej to wykonywanie wszystkich obowiązków i praw, dzięki którym dziecko będzie wychowane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Władza ta jednak może zostać ograniczona lub odebrana obojgu rodzicom lub jednemu z nich, na skutek okoliczności określonych prawem. W doktrynie prawa jak i orzecznictwie sądowym, za treścią art. 95 § 1 jak i art. […]

Czytaj dalej »

Postępowanie uproszczone w procedurze cywilnej – uwaga: nowe formularze od 26 sierpnia 2016 r.

Przesłane przez

Wszyscy którzy od dnia 26.08.2016 r. chcieliby dochodzić swych praw na drodze postępowania uproszczonego w procedurze cywilnej muszą liczyć się z obowiązkiem stosowania nowych formularzy. W przeciwnym bowiem razie zostaną wezwani przez Sąd do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez zastosowanie nowych wzorów. Dnia 26.08.2016 r. wchodzi bowiem w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 […]

Czytaj dalej »

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Przesłane przez

Jest to jedna z instytucji prawa karnego pozwalająca na poddanie sprawcy przestępstwa próbie i udzieleniu szansy na poprawę jego zachowania, a to w miejsce „tradycyjnego” wymierzenia kary. Jest to jednak środek fakultatywny i jego zastosowanie zależy od dokonania przez sąd oceny czy w konkretnym przypadku zachodzą przesłanki jego stosowania. Największą zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego […]

Czytaj dalej »

Zniesienie współwłasności rzeczy

Przesłane przez

Tematyka ta jest o tyle ważna i istotna, że przepisy dotyczące zniesienia współwłasności stosuje się również odpowiednio do postępowania w sprawach o dział spadku jak i w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków. Zwracam uwagę, że artykuł niniejszy nie obejmuje zagadnień związanych ze zniesieniem współwłasności gospodarstwa rolnego z uwagi na ich specyfikę, która wymaga osobnej […]

Czytaj dalej »

Postępowanie w sprawach małżeńskich: Rozwód

Przesłane przez

Aby uzyskać wyrok rozwodowy rozwiązujący małżeństwo należy złożyć pozew we właściwym Sądzie Okręgowym, w którym to piśmie w sposób precyzyjny określimy nasze żądania. W niniejszym artykule pokrótce przybliżę Państwu postępowanie w tego rodzaju sprawach małżeńskich. Zgodnie z art.  56 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.2082 z dnia […]

Czytaj dalej »

1 2 3 4 5