Adwokat Marta Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 605 358 321

Adwokat Szymon Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 795 117 574

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Przesłane przez

Jest to odrębne postępowanie mające na celu uproszczenie i przyspieszenie postępowania spornego dotyczącego drobnych roszczeń w sprawach transgranicznych, a także służące obniżeniu kosztów. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń jest dostępne jako alternatywa dla istniejących postępowań przewidzianych w prawie państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym także w Polsce. Stosownie do treści art. 50521 § 1 […]

Czytaj dalej »

Actio Pauliana, czyli skarga Pauliańska

Przesłane przez

Instytucja ta ma swoje korzenie jeszcze w prawie starożytnego Rzymu, natomiast współcześnie uregulowana jest w art. 527 i n. Kodeksu Cywilnego. Wówczas jak i obecnie jest to powództwo przysługujące wierzycielom w razie ich pokrzywdzenia przez działania dłużnika (fraus creditorum) polegające na uszczuplaniu swego majątku, co w konsekwencji prowadzi do utrudnienia zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Powództwo to […]

Czytaj dalej »

Prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Przesłane przez

Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.1997.89.555 z późn. zm.), pokrzywdzonym jest m.in. osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Osobie tej przysługują określone przepisami kpk uprawnienia mające na celu ochronę jej interesów. W swojej praktyce zauważyłem jednak, że pokrzywdzeni […]

Czytaj dalej »

Ochrona dóbr osobistych

Przesłane przez

Przepisy polskiego prawa przewidują różne środki służące ochronie dóbr osobistych przysługujących każdemu człowiekowi. Ochrona ta przedstawia się odmiennie na gruncie prawa cywilnego, prawa karnego czy też prawa administracyjnego. Wszystkie te regulacje mają jednak swoje źródło w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 30 Ustawy zasadniczej, przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i […]

Czytaj dalej »

Informacja o zmianie siedziby kancelarii

Przesłane przez

Od dnia 01.09.2015 r. Kancelaria Adwokacka Adwokata Szymona Dubel zmienia swoją siedzibę! Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, jak również z uwagi na dynamiczny rozwój kancelarii, uprzejmie informuję, że od dnia 1 września 2015 r. kancelaria zmienia swoją siedzibę z ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25/3 w Katowicach. Obecnie kancelaria świadczy usługi w ścisłym centrum Katowic pod adresem: ul. Wojewódzka […]

Czytaj dalej »

Zmiany w Kodeksie Cywilnym w zakresie prawa spadkowego

Przesłane przez

Z dniem 18 października 2015 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.539). Wyżej opisana Ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie dotychczasowych uregulowań dotyczących szeroko rozumianego prawa spadkowego. Jedną z najważniejszych zmian jest nowelizacja brzmienia artykułu 1015 § 2 Kodeksu Cywilnego […]

Czytaj dalej »

Nowe uprawnienia przedsiębiorcy

Przesłane przez

Pojęcie działalności regulowanej (lub inaczej wpisu do rejestru działalności regulowanej) pojawiło się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), z dniem 21 sierpnia 2004 r., jako nowa forma reglamentacji działalności gospodarczej. Unormowania dotyczące reglamentacji działalności gospodarczej ustawa o […]

Czytaj dalej »

1 3 4 5