Adwokat Marta Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 605 358 321

Adwokat Szymon Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 795 117 574

Możliwość zamiany formy wykonywania kary ograniczenia wolności

Przesłane przez

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2021.53 t.j. z dnia 2021.01.11 z późn. zm.) istnieje możliwość dokonania zamiany formy wykonywania kary ograniczenia wolności. Przypomnieć należy iż kara ta może być wymierzona na okres najkrócej jednego miesiąca, a najdłużej dwóch lat. Wymierza się ją w miesiącach i latach. Może […]

Czytaj dalej »

Dyrektywa o tzw. „Sygnalistach”

Przesłane przez

Mowa tu o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (26.11.2019 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 305/17) Zakres stosowania dyrektywy: Dyrektywa dotyczy minimalnych norm zapewniających wysoki poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii przez co rozumie się: a) naruszenia objęte zakresem stosowania […]

Czytaj dalej »

Niektóre prawne możliwości w przypadku stwierdzenia naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Przesłane przez

Jednym z czynów nieuczciwej konkurencji jest właśnie naruszenie tajemnic przedsiębiorstwa. Sukces każdego przedsiębiorcy na rynku opiera się właśnie o te tajemnice dlatego tak istotnym dla każdego podmiotu gospodarczego jest podjęcie działań mających na celu ich zabezpieczenie. W niniejszym artykule odpowiem jakie mamy prawne możliwości w przypadku ujawnienia tych tajemnic. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 […]

Czytaj dalej »

Jak zabezpieczyć się przed niewłaściwym wykonaniem zamówionych robót albo brakiem zapłaty?

Przesłane przez

Nikt z nas nie lubi remontów w domu. Jeszcze gorzej jest gdy wykonawca nie dotrzymuje umówionych terminów, a efekty prac są dla nas niezadowalające lub z drugiej strony – kiedy pomimo wykonanych prac mamy problem z uzyskaniem od zamawiającego należnego nam za ciężką pracę zasłużonego wynagrodzenia. W niniejszym artykule przedstawię jakie kroki należy podjąć celem […]

Czytaj dalej »

Jak ubiegać się o skrócenie czasu trwania środka karnego?

Przesłane przez

Stało się. Sąd w wyroku skazującym oprócz kary orzekł wobec Ciebie również jeden z przewidzianych przez kodeks środków karnych. Niestety czasokres orzeczonego środka nie jest krótki i wynosi ponad rok. Pamiętaj jednak, że w odpowiednim czasie masz możliwość ubiegać się o jego skrócenie na warunkach które omawiam poniżej. Tytułem wstępu przypomnę, iż środkami karnymi przewidzianymi […]

Czytaj dalej »

Najsurowszy środek zapobiegawczy czyli tymczasowe aresztowanie

Przesłane przez

Nikt z nas nie chciałby znaleźć się w sytuacji kiedy zostaje zatrzymany przez Policję, a po przedstawieniu nam zarzutów dowiadujemy się, że prokurator dodatkowo kieruje do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W niniejszym artykule opiszę w jakich przypadkach można zastosować ten środek zapobiegawczy, a tym samym jak podważać zasadność wniosku prokuratora. Tymczasowe aresztowanie jak każdy […]

Czytaj dalej »

Odstąpienie od umowy i jego konsekwencje

Przesłane przez

Czasami popełniliśmy błąd wybierając naszego kontrahenta, jesteśmy niezadowoleni ze świadczonych przez niego usług, opóźnia się on ze spełnieniem swojego świadczenia lub w ogóle go nie wykonuje, my zaś musimy tolerować takie zachowanie. Mogliśmy jednak zawczasu zapobiec takiej sytuacji umieszczając w umowie klauzulę tzw. umownego odstąpienia od umowy. W pierwszej kolejności chciałem wskazać Państwu iż w […]

Czytaj dalej »

Uprawnienia kupującego w przypadku wykrycia wad w kupionej rzeczy

Przesłane przez

Jakie zatem uprawnienia przysługują nam w przypadku jeżeli kupiliśmy rzecz, która później okazała się mieć wady i jak usunąć skutki zakupu przysłowiowego „kota w worku”? W niniejszym artykule skupię się jedynie na naszych uprawnieniach z „rękojmi” w przypadku wad fizycznych rzeczy. Należy jednak mieć na uwadze, że sprzedający może być również odpowiedzialny z „gwarancji” jeżeli […]

Czytaj dalej »

Zamiana kary o charakterze wolnościowym na zastępczą karę pozbawienia wolności

Przesłane przez

W pewnych przypadkach Sąd karny prowadzący postępowanie wykonawcze może zamienić dotychczas orzeczoną karę grzywny lub ograniczenia wolności i to nawet na znacznie cięższą w skutkach karę pozbawienia wolności. Jednym z takich przypadków jest sytuacja kiedy jako osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu karnego nie spłacamy prawomocnie orzeczonej wobec nas grzywny. Precyzyjnie mówiąc dotyczy to sytuacji kiedy […]

Czytaj dalej »

Karalność za fałszywe zeznania

Przesłane przez

Z występkiem fałszywych zeznań wiąże się kilka ciekawych zagadnień prawnych, które postaram się Państwu przedstawić w niniejszym artykule. Przestępstwo to uregulowane jest w art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 t.j. z dnia 2016.07.29 z późn. zm.). Odpowiedzialności karnej od 6 miesięcy do 8 lat podlega ta osoba która składając […]

Czytaj dalej »

1 2 3 5