Adwokat Marta Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 605 358 321

Adwokat Szymon Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 795 117 574

Porady online

Zapraszamy do przesyłania interesujących Państwa zagadnień wraz z ewentualnymi dokumentami dotyczącymi zapytania na adres e-mail: sekretariat@adwokacidubel.pl bądź kontakt pod numerami telefonicznymi jak w nagłówku strony.

Poza „tradycyjnymi” poradami prawnymi w zaciszu naszych kancelarii, oferujemy Państwu również możliwość zdalnej obsługi prawnej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, w tym możliwość skorzystania z porad online czy też tzw. teleporad.

Wcześniej bezpłatnie wycenimy koszt udzielenia porady, a Państwo zdecydujecie czy życzycie sobie skorzystać z naszych usług. Brak ich zlecenia w takim przypadku nie rodzi po Państwa stronie żadnych zobowiązań.

Z drugiej zaś strony, wszelka treść przekazywana nam przez Państwa, w tym również treść dokumentów przesyłanych do nas za pośrednictwem wiadomości telefonicznych czy e-mail – objęta jest tajemnicą adwokacką.

Urządzenia z których korzystamy świadcząc dla Państwa usługi wyposażone są w aplikacje antywirusowe i antyspyware, których bazy są bieżąco aktualizowane, jak również w dodatkowe oprogramowanie mające na celu maksymalne zabezpieczenie przekazywanych nam treści przed inwigilacją osób trzecich.

Jako adwokaci gwarantujemy, że tajemnica adwokacka co do udzielonych nam informacji i okazanych dokumentów rozciąga się również na sytuację gdzie nie zdecydowaliście się Państwo na późniejsze zlecenie usług objętych zapytaniem.